Category

Sağlık

Category
Sağlık

İçinde yaşadığımız çağda bizi bilgi sağanağından koruyacak bir şemsiyeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kulaklarımızı tıkasak bile hangisinin doğru, hangisinin kirletilmiş, manipüle edilmiş olduğunu tartmakta zorluk çektiğimiz haberlerden uzak kalamıyoruz.