Gıda

GELECEKTE BESLENMEDE 5N1K

LinkedIn

Küresel gıda sistemini dönüştüren yepyeni teknolojiler! 
 
Giderek artan dünya nüfusunu doyurabilmek için daha az kaynakla daha çok gıda üretmek yönündeki baskı, küresel gıda sistemini yeni arayışlara itiyor. Neyse ki teknoloji ve inovasyonun nimetleri imdadımıza yetişiyor! Örneğin, hayvan hücresinden alınan küçük örneklerle geliştirilen kas dokusundan et, süt ve yumurta proteini üretilmesini sağlayan hücresel tarım bunlardan biri. Sürdürülebilirlik boyutu, gıda güvenliği  ve etik kaygılar işin cabası. Bitki bazlı et alternatifi üreticileri de çeşitli bitkilerden elde edilen proteinleri kullanarak ete benzer bir doku ve aroma oluşturma hedefiyle çalışıyorlar. Bu benzerliği sağlayabilmek için 3D baskı tekniklerinden yararlanan üreticiler bile var! Ziyan olan gıdayı kurtarmak da bu işin çok önemli bir boyutu. Anaerobik sindirim teknolojisi ve upcycling (ileri dönüşüm) gibi yöntemlerle gıda atıkları değerli kaynaklara dönüştürülebiliyor (biyogaz üretimi ya da meyve ve sebze artıklarından besleyici tozlar üretmek gibi). Bir gıda ürününün ısı geçmişi, tazelik düzeyi vs. hakkında bilgi veren akıllı paketleme de aynı amaca katkı sağlıyor. Dronelar ve gelişmiş sensörler ile toprak koşulları, ekinin gelişimi gibi faktörler hakkında veri toplayan hassas veya akıllı tarım ise üretimi optimize ediyor, atıkları azaltıyor ve verimliliği artırıyor. İnsanlığın artan ihtiyaçlarını sürdürülebilir yollarla karşılamak üzere geliştirilen bu gibi gıda teknolojileri zamanla daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale gelecektir. Bilginize… 
Bizim Yıldız Holding ve şirketlerinde yenilikçi tutumumuz ve sürdürülebilirlik odağımızla yürüttüğümüz İnovasyon ve Ar-Ge gayretlerimiz inanıyorum ki, bizi güvenli, erişilebilir, verimli ve esnek gıda sistemlerinde de başarılı kılacak. 
Yalnız; akıllı tarım teknolojilerinin ve drone kullanımının etkinliği ve bu teknolojilerin küçük çiftçilere erişimi, sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesinde karşılaşılabilecek ekonomik, sosyal ve politik engeller … bu konudaki gelişmelere müspet/menfi etki edebilir. Ama Türkiye’mizin mesela, bitkisel üretimdeki güçlü konumu ve endemik bitki çeşitliliği bir avantajımızdır. 
 

https://www.fooddive.com/news/five-emerging-technologies-set-to-transform-the-global-food-system/653680/

YORUM YAZIN