Röportaj

TİSK

LinkedIn

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 28. Genel Kurulu ve 60. Kuruluş Yıldönümü etkinliği Ankara’da yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve diğer TİSK mensubu arkadaşlarım bana TİSK’in sosyal sorumluluk bakış açısı ve çalışmaları hakkında bazı sualler göndermişlerdi. Ben de bu soruları bir vidyo çekerek  cevaplamaya çalıştım. Vidyonun bir bölümü yıldönümü etkinliğinde yayınlandı. Ekteki vidyoyu  izlerseniz aşağıda belirtiğim,   bana sorulan şu soruların cevaplarını bulacaksınız.

1.TİSK’in sosyal sorumluluk bakış açısı ve çalışmaları hakkındaki görüşlerinizi paylaşır mısınız ?

2-TİSK’in şirketlerinize ve çalışanlarınıza sağladığı değerler hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

3-TİSK’in çalışma hayatındaki dönüştürücü ve birleştirici rolüne, sosyal diyaloğa katkılarına dair görüşleriniz nelerdir?

4-Bu sene 60. Yılında ülke ekonomimize katma değer yaratmak için var gücüyle çalışan TISK için duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Ben sendikanın her işkolunda her büyük ölçekli işyerinde olması gerektiğine inanıyorum. İyi niyetli ve gizli gündemsiz sendikacılık iş barışı ve iş güvencesi açısından çok yaralıdır. Tecrübelerime dayanarak tavsiye ediyorum.

YORUM YAZIN