Paylaştıklarım

Kafamda Deli Sorular!

LinkedIn

WEF, Dünya Ekonomik Forumu, Global Risk Algı Anketi’ne dayanarak 2024 ‘Global Risk Raporu’nu yayınladı. Akademi, iş dünyası, hükümetler uluslararası gruplar ve STK’lardan seçilen 1490 kişiye algıladığı riskler sorulmuş. Ayrıca raporda 113 ülkeden 11bin iş insanı ile gerçekleştirilmiş kısa dönem risk algısı anketi var. İlginci bu ankette mutlaka gelecekte herhangi bir risk kabulü öngörülmüş. Raporun girişinde yakın dönemi ilgilendiren risk yönlendirmeli soru var. Ankette bir risk seti var, cevaplayanlar 5 risk seçmek zorunda, adeta kanalize ediliyorlar. “Risk yok” demek ya da beşten az olur demek yasak. 😀 Bu risklerin şiddetine göre derecelendirilmesi de istenmiş:

Bu sonuçlara bakınca WEF neyi ölçüyor ve neyin peşinde anlayamadım. Benim beklentim insanların algılarını görmek değil, zira bu felaket tellallığını “white paper” tadında raporlarıyla dünyaca ünlü danışmanlık şirketleri yapıyor. WEF, algılardan çok risklerin gerçekleşme olasılıklarını uzmanlara hesaplatmalı ve nedenlerini tartışmalıdır.
Araştırmanın eklerinde verilen ulusal risk algı araştırma bölümünde Türkiye’de görüşülen kişilerin gelecek 2 yılda en etkili olacağını algıladıkları 5 risk şunlar:
1.     Ekonomik kriz
2.     Gönülsüz göç
3.     Eşitsizlik  (gelir)
4.     Sosyal Uyum Erozyonu
5.     Sansür           
Ama bunlar zaten kamuoyunda gündem taraması yapsanız tespit edeceğiniz tartışılmakta olan konular. Mühim olan bu risklerin gerçekleşme olasılıkları değil mi?

YORUM YAZIN