Performans Yönetimi

Her Şeye Odaklanan Hiçbir Şeye Odaklanamaz!

LinkedIn

Hedefler ne kadar yüksek ise performans da o kadar yüksek olur.

OKR mı KPI’dan Çıkar, KPI mı OKR’dan?

murat ülker

Bir iş ancak o işte çalışanlar da mutlu olduğunda çalışmalarının karşılığını aldıklarını düşündüğünde daha verimli sonuçlar veriyor. Günümüzde kurumsal şirketler çalışan mutluluğu da en az tüketici ya da müşteri memnuniyeti kadar önem kazanmıştır. Öyle ki, artık çalışanlara iç müşteri bile deniyor.

Çalışanların memnuniyetini sağlayabilmek için performanslarını adil biçimde ölçmek çok önemli. Biz bu konuda 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemini uyguluyoruz ve doğrusu memnuniyet verici sonuçlar da aldık. Çalışanın üstünün yanı sıra astının, birlikte iş yaptığı çalışma arkadaşlarının, ekip üyeleri tarafından da değerlendirilmesine imkan tanıyan bu sistem iyi sonuç veriyor. Öyle ki sizinle iş yapanlar, birlikte iş yaptıklarınız, takım arkadaşlarınız veya altınızda bulunan, emir verdikleriniz ya da emir aldıklarınız, bunların sizin hakkınızdaki değerlendirmeleri 360 derecelik bir değerlendirme oluyor.Bunu biz epeyce bir zamandır, uyguluyoruz ve bunu yapmak kendimize bir ayna tutmak gibi oluyor.

Bütün değerlendirmelerde aslında herkes, bir vicdan muhasebesini yapmış oluyor, bir farkındalık oluşuyor. Bu açıdan da çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Belirtmeliyim ki, bu değerlendirmeyi yapmanın benim açımdan bazı zorlukları bulunuyor. Neden derseniz, 360’ı ben tamamlayamıyorum. Amir değerlendirmesi olamıyor benim için. Fakat şöyle de bakabiliriz, benim de en büyük amirim tabii ki tüketicilerimdir, müşterilerimdir. Onların değerlendirmelerine baktığımızda ise notum hiç de fena görünmüyor. Yapılan çoğu ankette Ülker en çok memnuniyet duyulan marka olarak çıkıyor. Baktığımızda pazar payımızın arttığını görüyoruz. Yani iyi not alıyoruz ve benim 360’ım da böyle tamamlanıyor. Mutlu ediyorum, mutlu oluyorum.

Dediğim gibi çalışan memnuniyeti önemlidir. Biz şimdi değil eskiden de bu memnuniyeti sağlamaya çalışırdık. 360’a gelinceye kadar başka türlü performans değerlendirmeleri de yaptık.

Şirketin ilk zamanlarında birkaç kişi performans değerlendirmesi yapardı. Yani üç kademe yukarıya doğru amirler birbirinden habersiz tüm çalışanları değerlendiririlerdi.Daha sonraki yıllarda daha sistemli bir performans değerlendirmesine ihtiyaç duyuldu. Bir performans araştırması olsun, notlandırma olsun kararına varıldı. Hatta bu sistem işçilere bile uygulanıyordu. Fakat not olarak belirtmek isterim ki; böyle bir sistem yapılması ve buna göre prim dağıtılmasına sendika bile dahil olmak üzere karşı çıkanlar oldu. İşçi farklı para almasın, prim almasın… Enteresan bir düşünce şekli!

Fakat uyguladığımız sistemin bir dezavantajı vardı. Notlar sübjektif olarak veriliyordu. Bütün senenin değerlendirilmesi gerekirken, not verildiği andaki ve yakında cereyan eden olaylar daha çok etkili olabiliyordu. Bunu önlemek için de birkaç kişinin habersizce ayrı not vermesi çözümü bulunmuştu. Neticede bir not verme şekliydi, trendi gösteriyordu. Sonuçta herkesin de cebine para girdiği için çok da itiraz olmuyordu. İlk prim sistemi işçilerin parça başı yaptığı işler (kutu doldurma, ürün dizme, vb) ve satıcıların aylık satış başarısı için kullanılıyordu. Satıcıların primi en az maaşı kadardı, yani %50 idi. Daha sonra üst düzey yöneticilerde ise bu toplam gelirlerinin %60’tan başlayarak, %130’u aşabilirdi. Benim içinse gelirimin tamamı işin iyi gitmesine bağlıydı. Gerçi sadece Yıldız Holding’de bana aylık ödenen bir maaşım vardı ve hiçbir zaman bu şirketteki en yüksek maaş değildi.

Daha sonra performans ölçümünü geliştirdik, “hedeflere göre yönetim” denilen hale getirdik. Yani objektiflerini koyalım dedik. Hem kariyer hedeflerini de koyalım bunları ne kadar gerçekleştiriyor, bunlara bakalım, öyle notlayalım, karşılıklı bir mülakat yapalım, öyle notlayalım, dedik. İyi sonuç aldık.

En sonunda vardığımız noktada sistemi “Smart KPI’lar” şeklinde, anahtar performans göstergeleriyle rakamlaştırma ihtiyacı oldu. Çoğunluğu yani yüzde 90’ı bunun rakamlardan oluşsun, yüzde 10’u sübjektif tarafı olsun kararını aldık.

Ama işin en müşkil yanı hala, birazda kültürümüzden kaynaklanan yüzyüze geri bildirim zorluğuydu. Hatta bazı genel müdür arkadaşlar yüzyüze geri bildirimi yaptıktan sonra, dönüp o şahsın düşük performans notunu yükseltiyorlardı. Zira onlara göre arkadaş ikaz edilmiş oluyordu ve gereğini yapacaktı. Fakat heyhat koca sene boşa geçmişti. Kimin umurunda! Bunun önlenmesi için değerlendirme ve geri bildirim yıl içinde birkaç kere tekrarlanıyordu.

Bu sistemde oldukça başarılı sonuçlar aldık. 360 derece değerlendirme ile yol gösterecek ışık tutarak işimizi mükemmelleştirecek bir hale geldi. Böylece sistem bir evrimden geçmiş oldu, rafine hale geldi.

Tabi her değerlendirme sisteminde etkende edilgende insan ve bu nedenle subjektif etkilenme söz konusudur. Bu üstten bakınca (helikopter view) hemen anlaşılır. Mesela 360 değerlendirmelerde amirine takık olanlar gibi.

Ben genel müdürlük yaparken 100 üzerinden yapılan değerlendirmelerde baraj 60 idi. Altmış bile alamayanlarla yollarımızı ayırırdık. O zaman maaş zamları da buna bağlı olurdu. Her yıl üstün performans gösterenlerin astronomik maaşları olurdu. Kıdemli bir bekçi veya postabaşının maaşı bazen amirinden fazla olabiliyordu. Bir keresinde işini beğendiğim bir müdür arkadaş üzgün bir şekilde gelip hala niye işten atılmadığını sormuştu. Zira ücret zammının düşüklüğü açıkça 60 puan bile alamadığını göstermekteydi, yani geçen ay işine son verilmiş olmalıydı, halbuki çalışıyordu. Araştırılınca bir maddi hatayla karşılaştık ve düzelttik. Bir diğer amire ise ikaz mahiyetinde gerçekten düşük puan ve düşük maaş vermiştik. Ama şirkete bağlılığı o kadar yüksekti ki, buna rıza gösterip gelip teşekkür etmişti.

Zaman değiştikçe yeni sistemler çıkıyor. Teknoloji şirketleri yapay zeka uygulamalarında olduğu gibi şirket yönetimine yeni bakış açıları getiriyorlar. İnovatif olmak isteyen, müşteri deneyiminde fark yaratmak isteyen şirketler yetenekli çalışanları işe alıp işte tutma mücadelesi veriyorlar. İnsan kaynakları bölümlerinin çalışanları daha iyi motive edecek, verimliliği artıracak bilimsel ve etkili performans yönetimi araçları arayışları bitmiyor. Başta da dediğim gibi Kritik Vakalar Tekniği (Flanagan& Baras, 1954) (1), Hedeflere Göre Yönetim (Drucker, 1954) (2), Anahtar Performans Göstergeleri (KPI), Dengelenmiş Hedef Kartları ( Norton ve Kaplan, 1992) (3), 360 Derece Değerleme (Kuzulu ve İyem , 2016) (4), Elektronik Performans İzleme Sistemleri (EPTS) olmak üzere çok sayıda performans takibi yöntemi geliştirildi, uygulandı. Anladığım şu ki Google tarafından ilk kez uygulanan daha sonra Oracle, Linkedin, Facebook, Çinli Baidu, Über, Netflix gibi inovasyon temelli teknoloji şirketleri tarafından uygulanan yeni performans yönetimi sistemi OKR ; BMW, Disney, Exxon, Samsun, Anheuser-Busch gibi teknoloji dışı büyük firmalarda da uygulanıyor ve başarıyı arttırdığı iddia ediliyor. Gördüğüm çok sayıda danışmanlık firması da bu yöntemi pazarlıyor.

16 Ağustos 2020’de “En Kelepir CEO Pahalı Olandır” başlıklı yazımda şöyle yazmıştım:

“Misyona (Mutlu Et Mutlu Ol) yönelik amaçlar CEO’ların finansal amaçlar dışındaki performanslarını da diğer ölçülebilir amaçlara, KPI’lara bağlar. Örneğin müşterilere yönelik olarak Net Promoter Skoru, tüketici tatmini skoru, rakibe geçme oranı (churn rate). Çalışanlara yönelik olarak; devamsızlık oranları, tatmin oranları, turnover oranları. Zaman içinde markanın bilinirliliği, pazar payı, piyasaya göre yatırım geri dönüş oranı ve rakiplere göre karlılık bu tür ölçülebilir amaçlar olabilir. Bu metriklerin özelliği detayda işlerin başarısına bağlı olmasıdır. Yöneticiler paydaşlardan biri lehine kısa dönemde karar verse de bu amaçlar uzun dönemli sürdürülebilir performansı dengelerler.

Verilen dönem boyunca misyona bağlı amaçlar sabit kalmalı, metrikler de aynı kalmayıp gittikçe zorlaşmalı. Bu yaklaşımda bir yıl önceye göre rakiplerle karşılaştırıldığında gelişme varsa bonus kazanılır. Yönetim Kurulu bugün yaşanan kısa dönem-uzun dönem kırılmalarını çözmek için iki taraflı bir yaklaşım içinde olur. CEO’nun uzun dönemli bonuslarını misyonla bağlar ve kısa dönemli bonuslarla denge getirir. Böylece CEO davranışı etkili bir şekilde izlenir ve yönlendirilir. Kısa dönemli başarılar yıllık operasyon planlarında ödüllendirilir (KPI), uzun dönemli sonuçlar için uzun dönemli planlara bakılarak ödüllendirilir (LTIP), diyorum.”

Corvisio isimli şirketin kurucu ortağı Erden Tüzünkan ise aşağıdaki metni yorum olarak girdi ve ekinde de OKR’lerin ne olduğunu açıklayan bir link ekledi:

“Murat Ülker Bey, değerli görüşleriniz ve analizleriniz için teşekkür ederim. Yazınızdan oldukça faydalandım. Bu noktada ben de bir katkı yapmak isterim. Günümüz dünyasında, çok hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi hem Yönetim Kurulu üyeleri hem de CEO’ lar çevik hareket etmek zorundalar. Bu da yaratıcı düşüncenin ve çözüm odaklı hareket etmenin gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu noktada mevcut KPI ve maaşa bağlanan maddi ödül sisteminin işin yaratıcılık ve gelişim boyutunu ıskaladığını ve yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu konuda çareyi öncelikle Google da uygulanmaya başlayan sonra Intel ve GE gibi devlere de yayılan #OKR metodolojisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, sizler gibi inovasyon odaklı ve uluslararası şirketlerde, OKR yöntemiyle belirlenen, KR (Key Results)’ların da CEO’ların performansını değerlendirmek için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. OKR ile ilgili detaylı bilgi alabilmeniz için şu makaleyi istifadenize sunuyorum: https://corvisio.com/what-is-okr/

Hedefler ve Anahtar Sonuçları (Objectives and Key Results, OKR’ler) duymuştum. Geçen yıldı sanırım Çin ziyaretimde Alibaba’yı da ziyaret etmiş, iş modelleri konusunda bilgilenmiştim. Bir zamanlar “KPI’sız fikir boş fikir” diye düşünen Jack Ma’nın da KPI/ OKR performans sistemini birleştirdiğini orada öğrenmiştim. Ender Bey’in yorumu ile bu deneyimi anımsadım ve OKR’lerin mucitlerinden John Doer’in “Measure What Matters(Önemli Olanı Ölç) kitabına ulaştım. Biraz Google’layınca son beş yılda OKR’lerin nasıl uygulanacağına dair çok sayıda birbirinin kopyası rapor buldum . İki danışman tarafından yazılan ve Wiley’den basılmış bir kitaba çok fazla referans vardı (5). Anlaşılıyor ki Google’da başlattıkları yöntem bu kadar yayılıp, danışmanlar tarafından pazarlanmaya başlayınca yöntemin gerçek geliştiricisi kitap yazmak suretiyle duruma el koymuş.

Doerr’in daha ilk sayfalarda “OKR’ler kurulu düzene karşı bir şoktur. Yavaş ve ve dikkatlice yaklaşılmalıdır. Gerçek işi yürüten kısa vedeli hedeflerdir. Yıllık planları dürüst ve yürütülebilir tutan onlardır. Hiçbirşey bir insanı teslim tarihi kadar hareket geçiremez. Organizasyonların küresel pazarda yer kazanabilmeleri için hiç olmadıkları kadar çevik olmaları gerekir.” paragrafını okuyunca da ilgim daha da arttı. Şimdi şöyle özetlemek mümkün;

OKR iki ögeden oluşuyor. Biri HEDEF . Bu öge kalitatif ve ilham verici. Diğer öge ANAHTAR SONUÇLAR. Bu öge de sayısal ve ölçülebilir. Hedefler; başarılmak istenen şey, yani “NE” sorusunun yanıtı. Hedefler somut, eylem odaklı, yol gösterici, belirsizliği ortadan kaldırıcı olunca çok değerli hale geliyor. ANAHTAR sonuçlar ise hedeflerle eşleştirilmiş, hedefe NASIL ilerlediğimizi izlememizi ve kıyas yapmamızı sağlayan şeyler. Anahtar sonuçlara zaman sınırı konuyor, agresif ama gerçekçidirler. Ölçülebilir ve doğrulanabilirdirler. OKR’leri belirleme sürecinde; önce hedefler oluşturuluyor, her hedefe ilişkin en fazla 5 (mümkün olduğunca az) anahtar sonuç belirleniyor, hedeflere ulaşmak için uygulama yapılıyor ve düzenli feedback sağlanıyor. OKR sisteminin en çok tekrarlanan sözcüğü şu: “….aşağıdaki ANAHTAR SONUÇLAR ile ölçülen şu spesifik HEDEFİ tutturacağız.”

OKR’lerin hiyerarşik bir organizasyondan çok yatayda çalışan ve yetenekli insanların önünü açan, çalıştırılmalarını sağlayan, yöneticilerin büyük bir gaye uğruna kendi küçük derebeyliklerinden vazgeçtikleri bir yapı oluşturduğu iddia ediliyor. OKR’lerin olduğu yerde yetenek kıdemden önce gelir, deniyor. Sıralanan diğer avantajlar şöyle: Yöneticiler koç, akıl hocası, mimar olurlar. Aksiyonlar ve veri kelimelerden daha çok ses çıkarır ve daha çok şey ifade eder. OKR sisteminde ne bildiğinizin değil, ne yaptığınızın değeri vardır. Aylık ve üç aylık döngülerle çalışılır; en az % 50 hedef aşağıdan yukarıya veya yatayda oluşturular, çoğunlukla maaştan, ikramiyeden ayrıdır, risk alma isteği uyandırırlar.

Önemli olanı ölçmek (ÜST HEDEF YA DA HEDEFLER) şu sorularla başlıyor: Önünüzdeki üç ya da altı ya da on iki ay için en önemli şey nedir? Önümüzdeki dönemde ana önceliklerimiz nelerdir? İnsanlar çabalarını nerelere yoğunlaştırmalıdır? Kurumsal düzeydeki OKR’ler için tüm sorumluluk kıdemli olan liderdedir. Ve daha sonra en az % 50 OKR’ler alttan üste doğru yayılıyor ve “nasıl?” konusunda çalışanlar özgür bırakılıyor.

OKR’ler, şirketin en önemli hedeflerini ve ona bağlı sonuçlarını tanımlamak ve izlemek için oluşturulmuş bir çerçeve gibi göründü bana. OKR’ler şeffaf, herkes herkesin hedefini ve ne yaptığını biliyor ve çalışanlar arasında performans uyumu sağlıyor, hesap sorulabilirlik ve mükemmelliğin peşindeki sınırsız kovalamayı beraberinde getiriyor. OKR’lerin popüler olmasının nedeni, kuruluşların yürütmeyi sağlarken yaşadıkları odaklanma, uyum, katılım sorunlarına çözüm getirmesi. OKR’lerin takip edilebilirliği, şartlara göre gözden geçirilebilmesi ve gerektiğinde değiştirilebilmeleri önemli. OKR sisteminin özünde müzakere, geribesleme ve takdir var.

OKR uygulaması basit bir şekilde dört adıma bölünebiliyor: İlk adım, şirketin, departmanın ve çalışanların aylık / üç aylık / yıllık hedefleri dahil olmak üzere hedefler belirlenmesi. Amaç, belirli bir süre içinde nitel (qualitative) bir hedefe ulaşmak. İkinci adım, her hedef için anahtar sonuçları belirlemek. Anahtar sonuçların, dönem sonunda belirli hedef gereksinimlerini karşılanıp karşılanmadığını ölçmek. Üçüncü adım, temellendirilen planı uygulamak. Dördüncü adım, düzenli geri bildirim. (6).

Doerr kitabında hayali bir Amerikan futbolu takımının OKR setini KPI sisteminden yaralanarak bir şema yardımıyla anlatıyor. Üstte göreceğiniz tabloda Başantrenör “Super Bowl’u” kazanmak hedefini koyduktan sonra tüm kademelere ana hedef doğrultusunda doğru alt hedefler ve anahtar sonuçlarla birlikte yayılıyor. Anahtar sonuçlar, alttaki iki yöneticinin hedefi oluyor, onlar kendi anahtar sonuçlarını belirliyor. Daha sonra onlar diğer üç kişinin hedefleri haline geliyor.

Doerr diyor ki: “Aşırıya kaçmadan ifade etmek gerekirse kademelendirme ya da basamaklandırma bir operasyonu daha uyumlu kılar. Ancak tüm hedefler basamaklandırıldığında süreç dört yan etkisi olan mekanik bir hal alır: 1) Çeviklik eksikliği, 2) Esneklik eksikliği 3) Katılımcıların marjinalleşmesi ve alt kademe girişlerinin engellenmesi 4) Yatay bağlanabilme eksikliği. KPI sisteminden farklı olarak OKR’de bir hedef CEO’dan doğrudan bireysel bir çalışana atlayabilir. Ya da şirket yönetimi hedeflerini herkese bir kerede sunabilir. Böylelikle herkes şirketin nereye gitmek istediğinden emin olur” (5).

Yani sadece OKR kademelendirmesi şirkete başarı kazandırmıyor. Google’ı OKR’lerle 10 kat büyüten olgu, haftada bir gün yazılımcılarına yan projelerde çalışmalarına müsaade eden sistemi. Doerr Google elindeki en zeki işgücünün % 20 zamanını serbest bırakarak dünyayı değiştirdiğini iddia ediyor. Diyor ki: “ Yenilikçi bir organizasyonda en güçlü OKR’ler üst yönetimin dışındakilerden geliyor. Satış bölümündekiler değişen müşteri taleplerini yönetimden daha iyi anlar, mali analizciler bir işletmenin temellerinin değiştiğini anlayan ilk kişilerdir. Optimal bir OKR sistemi katılımcıları kendi hedeflerinin en azından bazılarını , anahtar sonuçlarının ise çoğunu ya da hepsini belirlemede serbest bırakır” (5).

Doerr daha iyi anlaşılması için KPI sistemini OKR sistemine uyarlayan şirketlerden çok sayıda örnek veriyor. Biri Adobe.Yukarıda yer alan tabloda Adobe’nin “Önce ve Sonra” sistemi veriliyor. Adobe OKR ile inovatif bir şirket olurken büyüme katsayısını da arttırmış. Gördüğünüz üzere burada önemli konu mükafat sistemi, OKR’lere bağlı değil!

Doerr KPI sistemini gizli bir rakip olarak analiz edip OKR’leri daha avantajlı gösteriyor. O zaman gidip bir de başarıyla uygulamakta olduğumuz KPI üzerine neler yazılmış çizilmiş ona bakalım isterseniz.

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI), performans değerlendirme aracı olup ilk kez İngiltere’de kullanılmış. Performans değerlendirmesini anahtar göstergelerin değerlendirme ölçütlerine göre sadeleştiren bir sistem. KPI, SMART hedef belirleme ölçütlerini takip eder. Geçmişi 1940’lara dayanıyor. Özellikle, performans gösterge tablolarında kullanılan ölçümler (metrikler), organizasyon veya bireylerin önceden tanımlanmış amaç ve hedeflere yönelik ne derece iyi performans gösterdiklerini ölçmek için kullanıldıklarından sıklıkla Anahtar Performans Göstergeleri olarak adlandırılırlar.

KPI’lar, çalışanların dikkatini yöneticilerin işletmenin başarısı için en kritik gördüğü görevler ve süreçlere odaklar. Eckerson iki ana KPI türü olduğunu söylüyor: Öncü (leading) ve geciken (lagging) göstergeler. Kerzner ise , bir değerlendirme oluşturmanın amacı faydayı arttırmaksa, KPI’ın kontrol edilen faktörleri yansıtması gerektiğine ve KPI’nin hedeflerin yalnızca bir kısmını ölçtüğüne inanıyor. KPI çok daha olgun firmaların, olgun performasın yönetim sistemi, ancak hantallığı da içinde barındırır, deniyor. KPI’ın kuramsal temellerinden biri, kaynakların %80’ini, anahtar göstergelerin % 20’sine yoğunlaştırmak olan Pareto İlkesi. Bu nedenle, bizim de önemsiz bulduğumuz bazı şeyleri kaçınılmaz olarak KPI’lar da görmezden gelir, deniyor. KPI’ların zayıf noktaları şunlar (7):

1) Çalışanlar her zaman performans değerlendirmesi neyi ölçerse onu yaparlar. KPI’nın bazı göstergelere aşırı vurgu yapması, bazı yeni pazar faktörlerinin göz ardı edilmesini kolaylaştırır.

2) Uygulamada, anahtar performans göstergelerini denetlemek kuruluşlar için pahalı veya zor olabilir. Örneğin çalışan memnuniyetini gerçekten ölçmek o kadar kolay değildir.

3) Anahtar Performans Göstergeleri, yüksek beklentilerini karşılayabilmek için zaman, çaba ve çalışanların katılımını gerektirir, ancak aslında “kimin neyi kullandığı” ve “nasıl kullanılacağı” konusunda net bir gösterge yoktur. İletişim eksikliği, KPI’ın nihai organizasyonel hedeflere etkin bir şekilde ulaşmasını zorlaştırır.

Performans değerlendirme araçlarının yükselen yıldızı olarak OKR’nin avantajları şöyle özetlenebilir (5):

1) OKR, en önemli olana odaklanır. Dahası, OKR’ler en temel önceliklerinin belirlemenizi ve odağınızı herhangi bir şirketin yönetimiyle ilgili potansiyel değişkenlerin sınırlı alt kümesine yöneltmenizi ister.

2) OKR puanları doğrudan performansla bağlantılı değildir, sadece referans içindir. OKR aracılığıyla çalışanlar, organizasyon için iyi olduğunu düşündükleri şeyleri yapmaya isteklidir ve aynı zamanda önceden düşünülmemiş başarı seviyelerine ulaştıran yeni düşünceleri ateşleyebilir.

3) OKR’ler, hedeflerin yukarıdan aşağıya verildiği bir çalışma değildir – hedef belirlemenin yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bir karışımını yansıtır ve bu durum, üst ve alt seviyeler arasındaki iletişim sürelerini artırabilir. Her ikisi de hedef ve anahtar sonuç hakkında çok defa tartışır ve sonuçta birlikte yaparlar.

4) Bir firmada, takımların diğer takımların performans hedeflerini görebilmesi zorunludur. OKR’ler, çalışanların adalet algısını iyileştirir ve çalışanları kişisel performanslarını iyileştirmeleri için motive eder, bütün organizasyonu şeffaflık için cesaretlendirir.

5) Bireysel düzeyde OKR’ler, kişisel gelişim azimlerinin ve şirkete olan katkılarının bir karışımını yansıtacaktır.

Peki OKR sisteminin dezavantajları yok mu? Olmaz olur mu, bir bakalım … (5,7).

1) OKR’ler, çalışanların ihtiyaçları karşılaması için yüksek sorumluluk ve yaratıcılık istenen yüksek kaliteli çalışanlara ihtiyaç duyar. Ancak standart personelin bu ihtiyaçları karşılaması zordur.

2) Yöneticilerin yönetim yeteneğini ve liderlik tarzını sorgulatır; otoriter liderlik gibi bazı tarzlar bu türde bir yönetim modeli için uygun değildir.

3) OKR’ler ekip çalışması eksikliğine yol açabilir. Bireyler, ekip seviyesindeki OKR’ler yerine kendi OKR’lerine daha fazla odaklanabilir.

Bildiğim şudur ki hangi performans değerlendirme aracı olursa olsun yegane amacı, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak, işletmenin karını gerçekleştirmek ve değer yaratmaktır. Bundan başka bir hedef bilen varsa söylesin, öğrenelim.

Vardığım sonuç OKR ve KPI aynı hedefe sahip olduğu yolunda. OKR ve KPI organizasyon stratejilerinden türetiliyor ve organizasyonel hedeflere işaret ediyorlar. Zaten başka bir şekilde olması beklenemezdi diye düşünüyorum. Tüm amaç şirketin/şirketlerin ortak hedefler doğrultusunda hizalanması. Hem KPI hem de OKR’deki geçerli kelime “anahtar” dır, çünkü her KPI ve OKR belirli bir sonuçla ilişkilendirilmelidir. Dahası, hem OKR hem de KPI, yönetimin kontrol edilebilirliğini gerektirir.

KPI’da vurgulanan anahtar göstergeler ve OKR’de vurgulanan anahtar sonuçlar benzer göründü yine bana…KPI’lar da bir hedef değer içeriyor, ancak KPI hedefi OKR’lerden daha geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Ayrıca, her iki araç için rakamsal gereksinimler vardır. KPI için elverişli sayıda rakam belirlenirken, OKR hedef işi 5 rakamla sınırlandırmaktır. Her hedef için 5’ten fazla anahtar sonuç uygun değildir.

Sanırım uygulamaya bakarsak KPI’ın çalışan performansını sayısallaştırmaya ve bunu ifade etmeye daha fazla önem veriyor. Sonuçlar doğrudan çalışanın ücret, ikramiye gbi faydalar elde etmesiyle bağlantılı. Bu durumda çalışanların kendi çıkarlarını öne alıp deyim yerindeyse “ata et ite ot yedirme olasılıklarından” söz ediliyor (7). Böylece de KPI’a kılavuzluk eden stratejileri görmezden gelebiliyor ve rakamsal göstergelere aşırı bağlılık ortaya çıkıyor. OKR’ler ise  çalışanların doğrudan çıkarlarıyla çelişmeyen ve daha çok hedefin tamamlanmasını değerlendirmek için kullanılan bir hedefe ulaşma aracı. OKR’ler de aynı zamanda nicel göstergelere sahip ama yalnızca hedeflere daha iyi ulaşılmasını teşvik edebilecek anahtar sonuçlara odaklanıyor, bu nedenle çalışanlar performansı iyileştirmeye istekli oluyorlar.

KPI’lar üstten alta doğru biçimlenirler ve geliştirilirken de değerleme yaparken de az sayıda yönetici bu sürece katılıyor. KPI’ların tamamı da net ve spesifik değil. KPI’ları bağlamının dışına çıkarmak ya da yanlış anlamak kolay olabilir. Ulaşılan sonucun asıl niyetle hiç alakası bile olmayabilir. Çoğu OKR ise aşağıdan yukarı doğru geliştiriliyor. Böylece ekipler ve bireylerin kendi hedeflerine daha baştan sahip çıkmaları sağlanıyor.

İyi bildiğim yerden ürün imalatından bir mecaz ile anlatacak olursak…

KPI değerlendirme yöntemi, insanlara yetki alanı bırakmayan standart üretim hattı, kalıpları belli, düşük işletme maliyetli basit bir operasyon. Bu nedenle de araçları kopyalamak suretiyle güçlü yönleri ele geçirilebilir. Kolayca pazara yeni girişler yapılabilir.

OKR ise kitlesel “özelleştirilmiş” üretim süreci. Belirli bir standarttaki çıktıları müşterilerin ve pazarın ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. Uyarlandıktan sonra artık aynı ürün değildir ancak ana fikrini sadece üretim standardını korumak için değil aynı zamanda değişen ihtiyaçlara sağlayabilmek için de koruyor.

OKR çalışanlara örgütün temel amaçlarını sürdürmek kaydıyla kişisel amaçlarına göre düzeltme olanağı sağlıyor. Ancak KPI göstergeleri pazardaki değişmelere ve çalışanın ihtiyaçlarına göre zaman içinde düzeltilmiyor.Doerr şunu söylüyor: “OKR’ler sihirli birer değnek değildir. Sağlıklı muhakeme, güçlü liderlik ve yaratıcı bir iş yeri kültürünün yerini tutamazlar. Eğer bu temel ögeler mevcut ise OKR’ler sizi zirveye ulaştırabilir.”

Bence de hiçbir performans yönetim sistemi sihirli bir değnek değil. KPI’a dayalı sistem de hedeflere uzun dönemde ulaşmak için liderlik ve yaratıcılık gerektiriyor. Eğer OKR’ler gerçekten anlatıldığı gibi teknoloji dışı şirketlerde de daha inovatif bir ortama yol açıyor, 10 kat büyümeyi sağlıyorsa niye bir yerden başlayıp 360 derece değerleme ve LTIP ile desteklenmiş  KPI sisteminin üzerine OKR’leri inşa etmeyelim ki?

Bizde Yıldız Holding’de durum daha farklı seyrediyor. Neticelere akseden başarılı bir KPI sistemimiz var. Hatta artık bunu LTIP sistemi ile destekliyoruz.

OKR sistemine gelince en genç yöneticilerimizin işin başında bulunduğu şirketimizin startuplar ve yeni, bilhassa dijital işlerin içinde bulunduğu NEW VENTURES kısmında Yahya bey tarafından uygulanacakmış. Yahya beyin tavsiyesi üzerine Ayça hanımla konuştum, bakın neler öğrendim:

Kpiler yıllık tespit edilmesine karşılık OKR’ler her çeyrekte yenilenebiliyor. Aslında hedef ve plan gibi bir ilişki iki gösterge (KPI, OKR) arasındaki, kabaca ilki ne istediğimizi (hedef) tespit ederken, ikincisi nasıl istediğimizin (yöntem) tercihi diye tarif edilebilir. Zira her zaman hedefe ulaşmanın birden çok yolu ve yöntemi vardır. Seçimlerimiz maliyet, zaman açısından ve hedefi muhafaza edebilmemiz hatta aşmamız için önemlidir. Yani stratejimize göre belirleyeceğimiz taktikleri nasıl uygulayacağımızı her kademe yönetici için tespitimizin adıdır OKR. Mesela KPI -NİS (negatif net işletme sermayesi) olsun. Buna nasıl ulaşacağız, muhtelif departmanlar için OKR’ler; muhasebe için ay sonu bakiyelerini öteleme (mali sihirbazlık), işletme için stok azaltma, satınalma için ek vade talebi olabilir. Ama netice idarenin seçimine göre sırasıyla, ya kısa süreli başarı, ya işletmede stok yönetimi için azami dikkat veya bayiler üzerinde vade baskısı kurmanın itibar maliyeti olacaktır. İşte bu bize tüm departmanlarda alt hedeflere nasıl ulaşılacağının stratejik tespitinin OKR’ler ile nasıl yapılacağını tarif ediyor. Ama bence yetki kullandırma ve delegasyon açısından üst yönetimde OKR’lerden imtina etmeliyiz.

Kaynakça:

(1)Flanagan, J (1954) . The Critical Incident Technique, American Institute for Research and University of Pittsburgh, Psychological Bulletin, vol.51,no.4

(2)Drucker, P. (1954), The Practice of Management, Harper Business.

(3) Norton P.D, ve Kaplan R.s.(1992) The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance, HBR;

(4) Kuzulu E. ve İyem C., 360 Degree Feedback Appraisal an Effective Way of Performance Evaluation?International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, V.6, No:5; Günay, Z. (2018). Çalışanların 360 derece Performans Değerlemeye Yaklaşımları: Bir Telekomünikasyon Şirketi Örneği, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.8, S.16.

(5) Doerr, J. Önemli Olanı Ölç, Buzdağı, 2020; P. R. Nivan, B. Lamorte, Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement with OKRs, Wiley Corporate, 224p.(2016);

(6) Trinkenreich, B. (2019). Combining GQM+Strategies and OKR -Preliminary Results from a Participative Case Study in Industry, https://www.researchgate.net/publication/336590987.

(7) Zhou, H. ve He Y. (2019). Comparative Study of OKR and KPI, International Conference on E-commerce and Contemporary Economic Development.

(8) Eckerson, W.W. (2007) Creating Effective KPIs, J. DM Review.16:15-28.

(9) H. Kerzner (2011) Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken.

507 Yorum

 1. Pingback: Değişen Dünya Dönüşen İş Modelleri - Murat Ülker

 2. Pingback: processbuild48083.wixsite.comsdehnkys

 3. Pingback: andere.strikingly.com

 4. Pingback: gerweds.over-blog.com202203modeling-covid-19-mortality-risk-in-toronto-canada-sciencedirect.html

 5. Pingback: https://weruybsd.fireblogz.com/39575666/four-issues-to-do-immediately-about-online-pharmacies

 6. Pingback: canadian pharmacies shipping to usa

 7. Pingback: gpefy8.wixsite.compharmacypostoptimal-frequency-setting-of-metro-services-within-the-age-of-covid-19-distancing-measures

 8. Pingback: keuybc.estranky.skclanky30-facts-you-must-know--a-covid-cribsheet.html

 9. Pingback: gwertvb.mystrikingly.com

 10. Pingback: https://telegra.ph/Is-It-Safe-To-Lift-COVID-19-Travel-Bans-04-06

 11. Pingback: https://graph.org/The-Way-To-Get-Health-Care-At-Home-During-COVID-19---Health--Fitness-04-07

 12. Pingback: chubo3.wixsite.comcanadian-pharmacypostwhat-parents-must-find-out-about-kids-and-covid-19

 13. Pingback: https://canadian-pharmacies0.yolasite.com/

 14. Pingback: https://pharmacy-online.yolasite.com/

 15. Pingback: prescriptions from canada without

 16. Pingback: https://62553dced4718.site123.me/

 17. Pingback: https://seketu.gonevis.com/high-10-tips-with-order-medicine-online-1/

 18. Pingback: ghswed.wordpress.com20220427he-final-word-information-to-online-pharmacies

 19. Pingback: kerbgsw.mystrikingly.com

 20. Pingback: prescription drugs without prior prescription

 21. Pingback: kewertyn.wordpress.com20220427expect-more-virtual-house-calls-out-of-your-doctor-thanks-to-telehealth-revolution

 22. Pingback: https://kerbiss.wordpress.com/2022/04/27/14/

 23. Pingback: heswcxc.wordpress.com20220430online-medicine-tablets-shopping-promotion-one-hundred-and-one

 24. Pingback: https://sernert.estranky.sk/clanky/confidential-information-on-online-pharmacies.html

 25. Pingback: kertubs.mystrikingly.com

 26. Pingback: canada pharmacies

 27. Pingback: https://canadian-pharmaceuticals-online.yolasite.com/

 28. Pingback: safe canadian online pharmacies

 29. Pingback: https://6270e49a4db60.site123.me/blog/the-untold-secret-to-mastering-aspirin-in-just-7-days-1

 30. Pingback: https://deiun.flazio.com/

 31. Pingback: https://kertyun.flazio.com/

 32. Pingback: canadian pharmacy viagra

 33. Pingback: Canadian Pharmacy USA

 34. Pingback: nanos.jpjmp?url=cialisonlinei.com

 35. Pingback: ime.nucialisonlinei.com

 36. Pingback: https://womed7.wixsite.com/pharmacy-online/post/new-ideas-into-canada-pharmacies-never-before-revealed

 37. Pingback: kerntyast.flazio.com

 38. Pingback: sekyuna.gonevis.comthree-step-guidelines-for-online-pharmacies

 39. Pingback: canadian pharmacycanadian pharmacy

 40. Pingback: pharmacy-online.webflow.io

 41. Pingback: https://canadian-pharmacy.webflow.io/

 42. Pingback: site273035107.fo.team

 43. Pingback: canadian viagra

 44. Pingback: https://site561571227.fo.team/

 45. Pingback: canadian government approved pharmacies

 46. Pingback: https://hekluy.ucraft.site/

 47. Pingback: kawsear.fwscheckout.com

 48. Pingback: hertnsd.nethouse.ru

 49. Pingback: uertbx.livejournal.com402.html

 50. Pingback: https://lwerts.livejournal.com/276.html

 51. Pingback: https://avuiom.sellfy.store/

 52. Pingback: https://pharmacies.bigcartel.com/

 53. Pingback: canadian pharmacy world

 54. Pingback: gewsd.estranky.skclankydrugstore-online.html

 55. Pingback: https://kqwsh.wordpress.com/2022/05/16/what-everybody-else-does-when-it-comes-to-online-pharmacies/

 56. Pingback: best canadian mail order pharmacies

 57. Pingback: canadian prescription drugstore

 58. Pingback: aonubs.website2.me

 59. Pingback: canadian pharmacies that ship to us

 60. Pingback: https://asebg.bigcartel.com/canadian-pharmacy

 61. Pingback: medicine-online.estranky.skclankyunderstand-covid-19-and-know-the-tricks-to-avoid-it-from-spreading-----medical-services.html

 62. Pingback: https://kertvbs.webgarden.com/

 63. Pingback: disvaiza.mystrikingly.com

 64. Pingback: canada rx

 65. Pingback: https://kewburet.wordpress.com/2022/04/27/how-to-keep-your-workers-healthy-during-covid-19-health-regulations/

 66. Pingback: https://kaswesa.nethouse.ru/

 67. Pingback: canadian pharmacies mail order

 68. Pingback: canadian-pharmaceutical.webflow.io

 69. Pingback: canadian pharmacycanadian pharmacy

 70. Pingback: pharmacy canada

 71. Pingback: https://hub.docker.com/r/gserv/pharmacies

 72. Pingback: https://hertb.mystrikingly.com/

 73. Pingback: kedmnx.estranky.skclankyonline-medicine-tablets-shopping-the-best-manner.html

 74. Pingback: canadian pharmacys

 75. Pingback: ksorvb.estranky.skclankywhy-online-pharmacies-is-good-friend-to-small-business.html

 76. Pingback: gevcaf.estranky.czclankysafe-canadian-online-pharmacies.html

 77. Pingback: https://kwersv.proweb.cz/

 78. Pingback: https://kwervb.estranky.cz/clanky/canadian-government-approved-pharmacies.html

 79. Pingback: https://sdtyli.zombeek.cz

 80. Pingback: online canadian pharmacy

 81. Pingback: https://heklrs.wordpress.com/2022/06/14/canadian-government-approved-pharmacies/

 82. Pingback: canadian pharmacies mail order

 83. Pingback: canadian government approved pharmacies

 84. Pingback: canadian pharmacy online

 85. Pingback: canadian pharmacy meds

 86. Pingback: canadian pharmacies online

 87. Pingback: https://thefencefilm.co.uk/community/profile/hswlux/

 88. Pingback: canadian drug

 89. Pingback: sandbox.autoatlantic.comcommunityprofilekawxvb

 90. Pingback: lwerfa.iwopop.com

 91. Pingback: http://herbsd.iwopop.com/

 92. Pingback: kawerf.iwopop.com

 93. Pingback: https://www.reddit.com/user/dotijezo/comments/9xlg6g/online_pharmacies/

 94. Pingback: canada drugs online

 95. Pingback: https://www.formlets.com/forms/tH7aROl1ugDpCHqB/

 96. Pingback: https://www.divephotoguide.com/user/pharmaceuticals/

 97. Pingback: online pharmacy canada

 98. Pingback: http://cialis.iwopop.com/

 99. Pingback: safe canadian online pharmacies

 100. Pingback: cialis canadian pharmacy

 101. Pingback: https://hub.docker.com/repository/docker/canadianpharmacys/pharmacies_in_canada_shipping_to_usa

 102. Pingback: canadian pharmacy online 24

 103. Pingback: agrtyh.micro.blog

 104. Pingback: https://www.artstation.com/etnyqs6/profile

 105. Pingback: https://www.artstation.com/pharmacies

 106. Pingback: www.formlets.comformsFgIl39avDRuHiBl4

 107. Pingback: canada medication

 108. Pingback: kaswes.proweb.cz

 109. Pingback: cialis canadian pharmacy

 110. Pingback: kwsedc.iwopop.com

 111. Pingback: http://kwerks.iwopop.com/

 112. Pingback: cialis canadian pharmacy

 113. Pingback: https://selaw.flazio.com/

 114. Pingback: https://gswera.livejournal.com/385.html

 115. Pingback: https://canadianpharmaceutical.bigcartel.com/canadian-pharmaceuticals-online

 116. Pingback: https://azuvh4.wixsite.com/pharmaceuticals-onli/post/london-drugs-canada

 117. Pingback: canadian pharmacy online 24

 118. Pingback: canadian online pharmacy

 119. Pingback: www.divephotoguide.comuserpharmacies

 120. Pingback: canadian cialis

 121. Pingback: buy viagra usa

 122. Pingback: https://canadian-government-approved-pharmacies.webflow.io/

 123. Pingback: canada pharmacy

 124. Pingback: https://kawerc.proweb.cz/

 125. Pingback: https://pedrew.zombeek.cz/

 126. Pingback: viagra canada

 127. Pingback: londondrugscanada.bigcartel.comlondon-drugs

 128. Pingback: https://canadapharmacy.teachable.com/

 129. Pingback: fofenp.wixsite.comlondon-drugs-canadaenpostpharmacies-shipping-to-usa-that

 130. Pingback: swebas.livejournal.com359.html

 131. Pingback: canada online pharmacies

 132. Pingback: https://canadian-pharmacies.webflow.io/

 133. Pingback: canadian pharmacies

 134. Pingback: www.divephotoguide.comuserdrugs

 135. Pingback: buy viagra online usa

 136. Pingback: form.jotform.comdecotecanadian-pharmacies-shipping-to-the

 137. Pingback: linktr.eecanadianpharmacy

 138. Pingback: https://kawers.micro.blog/

 139. Pingback: mewser.mystrikingly.com

 140. Pingback: sbwerd.estranky.skclankycialis-generic-pharmacy-online.html

 141. Pingback: https://alewrt.flazio.com/

 142. Pingback: buy cialis pills online

 143. Pingback: https://laswert.wordpress.com/

 144. Pingback: kasheras.livejournal.com283.html

 145. Pingback: kwxcva.estranky.czclankycialis-20-mg.html

 146. Pingback: tadalafil20mg.proweb.cz

 147. Pingback: https://owzpkg.zombeek.cz/

 148. Pingback: http://lasweb.iwopop.com/

 149. Pingback: https://buycialisonline.bigcartel.com/cialis-without-a-doctor-prescription

 150. Pingback: https://buycialisonline.teachable.com/

 151. Pingback: https://kalwer.micro.blog/

 152. Pingback: my.desktopnexus.comBuycialisjournalcialis-without-a-doctor-prescription-38780

 153. Pingback: buy cialis medication

 154. Pingback: buy cialis no rx

 155. Pingback: buy cialis

 156. Pingback: https://kswbnh.nethouse.ru/

 157. Pingback: buy cheap cialis on line

 158. Pingback: form.jotform.comogmynbuycialisonline

 159. Pingback: https://linktr.ee/buycialisonline

 160. Pingback: https://telegra.ph/Cialis-20mg-08-13

 161. Pingback: https://graph.org/Tadalafil-20mg-08-13

 162. Pingback: kwenzx.nethouse.ru

 163. Pingback: dwerks.nethouse.ru

 164. Pingback: canadian prescriptions online

 165. Pingback: linktr.eeonlinepharmacies

 166. Pingback: telegra.phReputable-canadian-pharmaceuticals-online-08-12

 167. Pingback: canadianpharmacy

 168. Pingback: online pharmacy canada

 169. Pingback: graph.orgSafe-canadian-online-pharmacies-08-12

 170. Pingback: linktr.eecanadianpharmacies

 171. Pingback: buy viagra online without a prescription

 172. Pingback: buyviagraonline.estranky.skclankybuy-viagra-without-prescription-pharmacy-online.html

 173. Pingback: buyviagraonline.flazio.com

 174. Pingback: buyviagraonline.fo.team

 175. Pingback: noyano.wixsite.combuyviagraonline

 176. Pingback: https://buyviagraonlinet.wordpress.com/

 177. Pingback: buy cheap viagra coupon

 178. Pingback: buyviagraonline.nethouse.ru

 179. Pingback: buyviagraonline.estranky.czclankycan-i-buy-viagra-without-prescription.html

 180. Pingback: https://buyviagraonline.proweb.cz/

 181. Pingback: buyviagraonline.zombeek.cz

 182. Pingback: http://jso7c59f304.iwopop.com/

 183. Pingback: buy viagra online without a prescription

 184. Pingback: buy viagra online best price

 185. Pingback: buy viagra usa

 186. Pingback: buy viagra online cheap

 187. Pingback: buy viagra online cheap

 188. Pingback: buy viagra with no prescription

 189. Pingback: https://www.divephotoguide.com/user/buyviagraonline

 190. Pingback: https://hub.docker.com/r/buyviagraonline/viagra

 191. Pingback: https://viagrawithoutprescription.webflow.io/

 192. Pingback: https://form.jotform.com/222341315941044

 193. Pingback: https://linktr.ee/buyviagraonline

 194. Pingback: buy generic viagra pills

 195. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.home.blog

 196. Pingback: onlineviagra.mystrikingly.com

 197. Pingback: buy viagra without a doctor's prescription

 198. Pingback: viagraonline.estranky.skclankyviagra-without-prescription.html

 199. Pingback: buy viagra online

 200. Pingback: viagraonline.home.blog

 201. Pingback: viagraonlinee.livejournal.com492.html

 202. Pingback: buy viagra germany

 203. Pingback: buy viagra online

 204. Pingback: canada viagra

 205. Pingback: linktr.eecanadianpharmaceuticalsonline

 206. Pingback: canadian pharmacy no prescription

 207. Pingback: 500px.compcanadianpharmaceuticalsonline

 208. Pingback: dailygram.comindex.phpblog1155353we-know-quite-a-bit-about-covid-19

 209. Pingback: canadian pharmacies online

 210. Pingback: canadian pharmacy viagra brand

 211. Pingback: canadian pharmacy king

 212. Pingback: https://challonge.com/en/canadianpharmaciesshippingtousa

 213. Pingback: most reliable canadian pharmacies

 214. Pingback: pinshape.comusers2441403-canadian-pharmaceuticals-online

 215. Pingback: www.scoop.ittopiccanadian-pharmaceuticals-online

 216. Pingback: canadian pharmacy uk delivery

 217. Pingback: pinshape.com/users/2441621-canadian-pharmaceutical-companies

 218. Pingback: https://pinshape.com/users/2441621-canadian-pharmaceutical-companies

 219. Pingback: reallygoodemails.comcanadianpharmaceuticalcompanies

 220. Pingback: pinshape.comusers2445987-order-stromectol-over-the-counter

 221. Pingback: https://reallygoodemails.com/orderstromectoloverthecounter

 222. Pingback: stromectol posologie

 223. Pingback: https://500px.com/p/orderstromectoloverthecounter

 224. Pingback: https://www.seje.gov.mz/question/order-stromectol-over-the-counter-6/

 225. Pingback: https://canadajobscenter.com/author/buystromectol/

 226. Pingback: https://canadajobscenter.com/author/canadianpharmaceuticalsonline/

 227. Pingback: aoc.stamford.eduprofilecanadianpharmaceuticalsonline

 228. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.bandcamp.comreleases

 229. Pingback: https://ktqt.ftu.edu.vn/en/question list/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales/

 230. Pingback: canadian pharmacy

 231. Pingback: https://aoc.stamford.edu/profile/Stromectol/

 232. Pingback: ktqt.ftu.edu.vnenquestion listorder-stromectol-over-the-counter-10

 233. Pingback: https://orderstromectoloverthecounter.bandcamp.com/releases

 234. Pingback: dosage for stromectol

 235. Pingback: https://www.repairanswers.net/question/order-stromectol-over-the-counter-2/

 236. Pingback: www.repairanswers.netquestionstromectol-order-online

 237. Pingback: canadajobscenter.comauthorarpreparof1989

 238. Pingback: buy stromectol online

 239. Pingback: stromectol coupon

 240. Pingback: web904.combuy-ivermectin-online-fitndance

 241. Pingback: stromectol pill

 242. Pingback: canadajobscenter.comauthorereswasint

 243. Pingback: canadian pharmacycanadian pharmacy

 244. Pingback: https://bursuppsligme.bandcamp.com/releases

 245. Pingback: pinshape.comusers2461310-canadian-pharmacies-shipping-to-usa

 246. Pingback: https://pinshape.com/users/2462760-order-stromectol-over-the-counter

 247. Pingback: pinshape.comusers2462910-order-stromectol-online

 248. Pingback: prescriptions from canada without

 249. Pingback: web904.comcanadian-pharmaceuticals-for-usa-sales

 250. Pingback: 500px.compskulogovid?view=groups

 251. Pingback: 500px.compbersavahi?view=groups

 252. Pingback: canadian cialis

 253. Pingback: https://www.provenexpert.com/canadian-pharmaceuticals-online-usa/

 254. Pingback: https://sanangelolive.com/members/pharmaceuticals

 255. Pingback: online pharmacy canada

 256. Pingback: haikudeck.comcanadian-pharmaceuticals-online-personal-presentation-827506e003

 257. Pingback: https://buyersguide.americanbar.org/profile/420642/0

 258. Pingback: canadian cialis

 259. Pingback: canadian pharmaceuticals

 260. Pingback: stromectol france

 261. Pingback: https://challonge.com/gotsembpertvil

 262. Pingback: buy cheap viagra on line

 263. Pingback: ivermectina

 264. Pingback: https://soncheebarxu.estranky.cz/clanky/stromectol-for-head-lice.html

 265. Pingback: https://lehyriwor.estranky.sk/clanky/stromectol-cream.html

 266. Pingback: https://dsdgbvda.zombeek.cz/

 267. Pingback: inflavnena.zombeek.cz

 268. Pingback: canadian pharmacies that are legit

 269. Pingback: supplier.ihrsa.orgprofile4217170

 270. Pingback: https://wefbuyersguide.wef.org/profile/421914/0

 271. Pingback: canadian rx

 272. Pingback: moaamein.nacda.comprofile4220180

 273. Pingback: global pharmacy canada

 274. Pingback: network.myscrs.orgprofile4220200

 275. Pingback: sanangelolive.commemberscanadianpharmaceuticalsonlineusa

 276. Pingback: https://sanangelolive.com/members/girsagerea

 277. Pingback: canadian prescriptions online

 278. Pingback: online pharmacy

 279. Pingback: canada pharmacies online

 280. Pingback: www.giantbomb.comprofilecanadapharmacyblogcanadian-pharmaceuticals-online265652

 281. Pingback: https://feeds.feedburner.com/bing/Canadian-pharmaceuticals-online

 282. Pingback: northwest pharmacies

 283. Pingback: canada online pharmacies

 284. Pingback: stromectol nuzeniec

 285. Pingback: duckduckgo.com?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 286. Pingback: cialis from canada

 287. Pingback: https://www.dogpile.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 288. Pingback: search.naver.comsearch.naver?where=nexearch

 289. Pingback: no 1 canadian pharcharmy online

 290. Pingback: canadian pharmacy world

 291. Pingback: www.qwant.com?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 292. Pingback: results.excite.comserp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 293. Pingback: www.infospace.comserp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 294. Pingback: canadian pharmacies

 295. Pingback: https://results.excite.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 296. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.as.me/schedule.php

 297. Pingback: https://feeds.feedburner.com/bing/stromectolnoprescription

 298. Pingback: reallygoodemails.comorderstromectoloverthecounterusa

 299. Pingback: https://aoc.stamford.edu/profile/cliclecnotes/

 300. Pingback: https://pinshape.com/users/2491694-buy-stromectol-fitndance

 301. Pingback: dose of stromectol

 302. Pingback: https://challonge.com/bunmiconglours

 303. Pingback: theosipostmouths.estranky.czclankystromectol-biam.html

 304. Pingback: dose for stromectol

 305. Pingback: https://www.midi.org/forum/profile/89266-canadianpharmaceuticalsonline

 306. Pingback: dramamhinca.zombeek.cz

 307. Pingback: stromectol dosering

 308. Pingback: motocom.codemosnetw5askmequestioncanadian-pharmaceuticals-online-5

 309. Pingback: https://www.infospace.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

 310. Pingback: https://zencastr.com/@pharmaceuticals

 311. Pingback: order stromectol online

 312. Pingback: orderstromectoloverthecounter.mystrikingly.com

 313. Pingback: https://stromectoloverthecounter.wordpress.com/

 314. Pingback: https://buystromectol.livejournal.com/421.html

 315. Pingback: stromectol for scabies

 316. Pingback: Northwest Pharmacy

 317. Pingback: global pharmacy canada

 318. Pingback: buy stromectol scabies online

 319. Pingback: stromectol lice

 320. Pingback: https://orderstromectoloverthecounter.fo.team/

 321. Pingback: https://orderstromectoloverthecounter.proweb.cz/

 322. Pingback: https://orderstromectoloverthecounter.nethouse.ru/

 323. Pingback: https://sandbox.zenodo.org/communities/canadianpharmaceuticalsonline/

 324. Pingback: https://demo.socialengine.com/blogs/2403/1227/canadian-pharmaceuticals-online

 325. Pingback: pharmaceuticals.cgsociety.orgjvcccanadian-pharmaceuti

 326. Pingback: online pharmacy canada

 327. Pingback: my.afcpe.orgforumsdiscussiondiscussionsreputable-canadian-pharmaceuticals-online

 328. Pingback: www.dibiz.comndeapq

 329. Pingback: www.podcasts.comcanadian-pharmacies-shipping-to-usa

 330. Pingback: list of reputable canadian pharmacies

 331. Pingback: canada pharmacy

 332. Pingback: peatix.comuser14373921view

 333. Pingback: www.cakeresume.commebest-canadian-pharmaceuticals-online

 334. Pingback: canadianpharmacy

 335. Pingback: https://the-dots.com/projects/covid-19-in-seven-little-words-848643

 336. Pingback: buy viagra online usa

 337. Pingback: canadian pharmacies mail order

 338. Pingback: https://medium.com/@pharmaceuticalsonline/canadian-pharmaceutical-drugstore-2503e21730a5

 339. Pingback: top rated online canadian pharmacies

 340. Pingback: pinshape.comusers2507399-best-canadian-pharmaceuticals-online

 341. Pingback: https://aoc.stamford.edu/profile/upogunem/

 342. Pingback: https://500px.com/p/maybenseiprep/?view=groups

 343. Pingback: https://challonge.com/ebtortety

 344. Pingback: sacajegi.estranky.czclankyonline-medicine-shopping.html

 345. Pingback: drugstore online

 346. Pingback: https://dustpontisrhos.zombeek.cz/

 347. Pingback: sanangelolive.commembersmaiworkgendty

 348. Pingback: canadadrugs

 349. Pingback: https://calendly.com/canadianpharmaceuticalsonline/onlinepharmacy

 350. Pingback: aoc.stamford.eduprofileuxertodo

 351. Pingback: www.wattpad.comuserCanadianpharmacy

 352. Pingback: https://pinshape.com/users/2510246-medicine-online-shopping

 353. Pingback: 500px.compreisupvertketk?view=groups

 354. Pingback: https://www.provenexpert.com/online-order-medicine/

 355. Pingback: https://challonge.com/ebocivid

 356. Pingback: northwest pharmacies

 357. Pingback: https://sanangelolive.com/members/contikegel

 358. Pingback: https://rentry.co/canadianpharmaceuticalsonline

 359. Pingback: https://tawk.to/canadianpharmaceuticalsonline

 360. Pingback: canadian viagra

 361. Pingback: https://sway.office.com/bwqoJDkPTZku0kFA

 362. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.eventsmart.com/2022/11/20/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales/

 363. Pingback: canadian government approved pharmacies

 364. Pingback: aoc.stamford.eduprofiletosenbenlren

 365. Pingback: canadian discount pharmacies

 366. Pingback: https://500px.com/p/meyvancohurt/?view=groups

 367. Pingback: canada viagra

 368. Pingback: canadian pharmacies that ship to us

 369. Pingback: appieloku.estranky.czclankyonline-medicine-to-buy.html

 370. Pingback: https://scisevitrid.estranky.sk/clanky/canada-pharmacies.html

 371. Pingback: brujagflysban.zombeek.cz

 372. Pingback: pinshape.comusers2517016-cheap-ed-drugs

 373. Pingback: https://500px.com/p/stofovinin/?view=groups

 374. Pingback: www.provenexpert.combest-erectile-pills

 375. Pingback: challonge.comafersparun

 376. Pingback: cheap ed drugs

 377. Pingback: piesapalbe.estranky.skclankybuy-erectile-dysfunction-medications-online.html

 378. Pingback: https://wallsawadar.zombeek.cz/

 379. Pingback: drugstore online

 380. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.studio.site/

 381. Pingback: en.gravatar.comcanadianpharmaceuticalcompanies

 382. Pingback: trust pharmacy canada

 383. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.blog.jparchives19372004.html

 384. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.doorblog.jp/archives/19385382.html

 385. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.ldblog.jparchives19386301.html

 386. Pingback: pharmacy

 387. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.publog.jp/archives/16846649.html

 388. Pingback: canada pharmacies

 389. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.diary.toarchives16857199.html

 390. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.weblog.toarchives19410199.html

 391. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.bloggeek.jparchives16871680.html

 392. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.blogism.jp/archives/17866152.html

 393. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.blogo.jp/archives/19436771.html

 394. Pingback: canada drugs

 395. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.gger.jp/archives/18015248.html

 396. Pingback: canadian pharmacy uk delivery

 397. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.liblo.jparchives19549081.html

 398. Pingback: https://canadianpharmaceuticalsonline.myjournal.jp/archives/18054504.html

 399. Pingback: canadianpharmaceuticalsonline.mynikki.jparchives16957846.html

 400. Pingback: https://pinshape.com/users/2528098-canadian-pharmacy-online

 401. Pingback: gravatar.comkqwsh

 402. Pingback: www.buymeacoffee.compharmaceuticals

 403. Pingback: telegra.phCanadian-pharmacy-drugs-online-12-11

 404. Pingback: https://graph.org/Canadian-pharmacies-online-12-11

 405. Pingback: canadian pharmacy online 24

 406. Pingback: halttancentnin.livejournal.com301.html

 407. Pingback: app.roll20.netusers11413335canadian-pharmaceuticals-online-shipping

 408. Pingback: https://linktr.ee/canadianpharmaceuticalsonlineu

 409. Pingback: https://onlinepharmaciesofcanada.bigcartel.com/best-canadian-online-pharmacy

 410. Pingback: https://hub.docker.com/r/canadadiscountdrug/pharmaceuticals

 411. Pingback: pharmacy-online.teachable.com

 412. Pingback: trust pharmacy canada

 413. Pingback: https://disqus.com/by/canadiandrugspharmacy/about/

 414. Pingback: offcourse.cousersprofilebest-online-canadian-pharmacy

 415. Pingback: safe canadian online pharmacies

 416. Pingback: forum.melanoma.orgusercanadadrugsonlineprofile

 417. Pingback: https://wakelet.com/@OnlinepharmacyCanadausa

 418. Pingback: www.divephotoguide.comusercanadadrugspharmacyonline

 419. Pingback: canadian pharmaceuticals online

 420. Pingback: viagra canada

 421. Pingback: https://datastudio.google.com/reporting/1e2ea892-3f18-4459-932e-6fcd458f5505/page/MCR7C

 422. Pingback: pharmacycheapnoprescription.nethouse.ru

 423. Pingback: www.midi.orgforumprofile96944-pharmacyonlinecheap

 424. Pingback: www.provenexpert.comcanadian-pharmacy-viagra-generic2

 425. Pingback: online canadian pharmacy

 426. Pingback: viagra canada

 427. Pingback: canadian drugs

 428. Pingback: https://www.mixcloud.com/canadianpharmaceuticalsonline/

 429. Pingback: https://sketchfab.com/canadianpharmaceuticalsonline

 430. Pingback: fliphtml5.comhomepagefhrha

 431. Pingback: www.goodreads.comusershow161146330-canadianpharmaceuticalsonline

 432. Pingback: myanimelist.netprofilecanadapharmacies

 433. Pingback: https://pharmacyonlineprescription.webflow.io/

 434. Pingback: https://www.isixsigma.com/members/pharmacyonlinenoprescription/

 435. Pingback: slides.combestcanadianonlinepharmacies

 436. Pingback: https://www.mojomarketplace.com/user/discountcanadiandrugs-f0IpYCKav8

 437. Pingback: drugs for sale

 438. Pingback: www.askclassifieds.comlistingaarp-recommended-canadian-pharmacies

 439. Pingback: www.gamespace.commemberscanadianprescriptionsonline

 440. Pingback: canadian pharmacies that are legit

 441. Pingback: https://www.bakespace.com/members/profile/Viagra generic online Pharmacy/1562809/

 442. Pingback: conifer.rhizome.orgDiscountpharmacy

 443. Pingback: https://haikudeck.com/presentations/cheapprescriptiondrugs

 444. Pingback: global pharmacy canada

 445. Pingback: https://slides.com/canadianpharmacycialis20mg

 446. Pingback: www.mojomarketplace.comusergenericviagraonline-A1mET2hm7S

 447. Pingback: canada drug pharmacy

 448. Pingback: https://www.giantbomb.com/profile/reatticamic/blog/canadian-government-approved-pharmacies/268967/

 449. Pingback: www.bakespace.commembersprofileCanadian drugs online pharmacies1563583

 450. Pingback: canadian medications

 451. Pingback: canada pharmacy online

 452. Pingback: canada pharmacies

 453. Pingback: fnote.netnotes7ce1ce

 454. Pingback: canada drugs

 455. Pingback: my.afcpe.orgforumsdiscussiondiscussionscanadian-pharmacy-drugs-online

 456. Pingback: https://www.brit.co/u/canadian-pharmacydrugs-online

 457. Pingback: www.dibiz.comgdooc

 458. Pingback: canada drugs

 459. Pingback: canadian pharmacies that are legit

 460. Pingback: www.passivehousecanada.commemberscanada-pharmaceuticals-online-generic

 461. Pingback: https://jemi.so/generic-viagra-online-pharmacy

 462. Pingback: https://www.homify.com/ideabooks/9295471/canadian-pharmacy-drugs-online

 463. Pingback: legitimate canadian mail order pharmacies

 464. Pingback: https://infogram.com/canadian-pharmaceuticals-online-safe-1h7g6k0gqxz7o2o?live

 465. Pingback: forum.melanoma.orgusercanadianpharmacyonlineprofile

 466. Pingback: buy viagra now

 467. Pingback: https://www.brit.co/u/canadian-online-pharmaciesprescription-drugs

 468. Pingback: canadian pharmacy cialis

 469. Pingback: www.cakeresume.commeonline-drugs-without-prescriptions-canada

 470. Pingback: canada viagra

 471. Pingback: www.celtras.uniport.edu.ngprofilecanadianpharmacy

 472. Pingback: canada pharmacy online

 473. Pingback: offcourse.cousersprofilepharmacy-cheap-no-prescription

 474. Pingback: https://bitcoinblack.net/community/prescription-drugs-from-canada/info/

 475. Pingback: https://www.nzrelo.com/forums/users/canadianviagragenericpharmacy/

 476. Pingback: www.beastsofwar.comforumsuserscanadiancialis

 477. Pingback: www.windsurf.co.ukforumsuserscanadian-pharmacy-viagra-generic

 478. Pingback: http://www.mjyoung.net/weblog/forums/users/canada-online-pharmacies/

 479. Pingback: https://solorider.com/forums/users/canadian-pharmaceuticals/

 480. Pingback: https://www.viki.com/users/canadianpharmaciess/about

 481. Pingback: canadian pharmacy no prescription

 482. Pingback: climbingcoaches.co.ukmember-homecanadianpharmaciesprofile

 483. Pingback: canada medication

 484. Pingback: best canadian mail order pharmacies

 485. Pingback: www.provenexpert.comcanadian-drugs

 486. Pingback: canadian viagra

 487. Pingback: drugs for sale

 488. Pingback: https://wresitprelous.estranky.sk/clanky/canadian-drugs.html

 489. Pingback: https://hafbeltminla.zombeek.cz/

 490. Pingback: https://ecoutegli.bandcamp.com/track/pharmacies-shipping-to-usa

 491. Pingback: canadian mail order pharmacies

 492. Pingback: canadian rx world pharmacy

 493. Pingback: buy viagra usa

 494. Pingback: canadian pharmaceuticals online

 495. Pingback: online canadian pharmacies

 496. Pingback: trommelforum.chforumprofilefranbervage

 497. Pingback: canada online pharmacy

 498. Pingback: https://essidi.cm/community/profile/canadianpharmacy/

 499. Pingback: https://nicol.co.tz/community/profile/canadianpharmacy/

 500. Pingback: https://abusetalk.co.uk/forum/profile/canadianpharmacy/

 501. Pingback: canadian online pharmacies

 502. Pingback: https://warriorfarm.co.uk/community/profile/153413/

 503. Pingback: canadian pharcharmy online

 504. Pingback: canadian pharmacys

 505. Pingback: https://www.careerstek.com/forum/profile/canadianpharmacy/

 506. Pingback: chanchuoi.comcommunityprofilecanadianpharmacy

 507. Pingback: https://buyviagraonlinet.com/

YORUM YAZIN