Liderlik

YAĞCILIK YAPIYORUZ

LinkedIn

Bu sefer tavsiye edeceğim kitabın anlamı farklı. Yazarı, Metin Yurdagül, yıllarca birlikte çalıştığım profesyonel bir müteşebbis. Aslında kitabı aile içinde öğüt-hatıra olarak kaleme almış ama daha sonra bu öğüt-hatıraları dostlarının da tavsiyesi ile daha geniş kitlelere ulaştırmak istemiş (Bu çorbada benim de biraz tuzum var onu da belirteyim. Kitabın 90-93’üncü sayfalarına hatıralarımla katkıda bulundum. Ekte bu bölümü bulabilirsiniz.

Metin Bey kitabında, sadece sıfırdan başlayarak BİZİM YAĞ ve TEREMYAĞ markalarının; iki yabancı (Unilever, Henkel) ve bir yerli (Marsa) rakibini  satın almak suretiyle yirmi yılda % 60 Pazar payını nasıl aştıkların anlatmıyor aynı zamanda nasıl başarılarla dolu mutlu bir hayat yaşadığını öykünün içine dahil ederek gözler önüne seriyor.

Kitabın içindeki anılar çok öğretici ama Metin Bey’in kendi iş ve özel yaşamından çıkardığı öğütler kitabı iş yaşamının basamaklarını çıkmakta olan her gencin okumasını bence elzem kılıyor. Not aldığım bazı öğütleri de sizinle paylaşayım, kitabın içinde fazlasıyla bu tür öğütler mevcut:

İşini sevmeyen asla başarılı olamaz.

İş arkadaşlarınıza güvenin.

Asla kibirli olmayın, mütevazi olun.

Tekrarlanan hatalar affedilmez unutmayın.

Zamanı iyi kullanın “vaktim yok”, “çok meşgulüm” gibi sözcükler asla kullanmayın.

Hiç risk almayan kişiler yönetici olamaz.

Sizinle görüşmek isteyenlere mutlaka zaman ayırın.

Durmayın… Hangi yaşta olursanız olun projelerinizden, hayallerinizden vazgeçmeyin.

MURAT ÜLKER / YAĞCILIKTA 52 YIL sayfa 90,

Metin Bey Ağabeyim, belirtmek isterim ki öncelikle baba ve aile dostumuzdur. Kendisinin ve kıymetli eşi Betül Hanım’ın dostluklarını kayda geçirmek isterim. Kendilerini ailece daima muhabbet ve saygıyla hatır­larız.

Çalışma arkadaşım Metin Yurdagül’ü henüz üni­versite yıllarımda iken mühendis olarak bir sunumda tanımıştım. Fakat zaman içinde Mühendis Metin Yur­dagül’ün başka yetenekleri ile daha farklı pozisyonlar­daki liderliğine şahit oldum. Bu hem benim için hem de Ülker’deki diğer ekip arkadaşlarımız için şaşırtıcıy­dı. Çünkü tek alanda uzmanlaşmanın kabul gördüğü ülkemiz profesyonel hayatında, çoklu yetenek pek de rastlanır bir durum değildi.

Mühendis Metin Yurdagül daha sonra yatırım ala­nındaki becerilerini bize gösterdi. İmalat alanındaki yöneticimiz oldu ve sistemi başarıyla yönetti. Bütün bunların yanında müteşebbis karakteri olduğunu da gördük. Hikâyesinde anlattığı gibi, birlikte yeni bir iş kurduk ve kendisi orada da dirayetli ve istidatlıydı.

Metin Yurdagül’ün hünerleri bu kadarla da sı­nırlı kalmadı elbette. Tüketici talepleri, pazarla­ma ve reklam alanlarında da kendisini geliştirdi. Bizim Ülker’deki iş sistemimizin en önemli kasla­rından biri de distribütörlerdir. Metin Yurdagül’ün distribütörler dünyasında da iyi bir satıcı olduğuna şahitlik ettim.

Türkiye’de öyle bir dönem geldi ki, kurumsal ilişkiler, kamuoyuna kendinizi doğru anlatma ihtiyacı çok elzem oldu. Şirketin bu manada zorluk çektiği bir dönemde, Metin Yurdagül temsil kabiliyeti ile şirketimizin sözcü­sü oldu. Hiç tecrübesi olmamasına rağmen, kurumsal ilişkiler alanında gerçekleştirdiği çözümler ve uygulamalarla da muvaffakiyet sağladı.

Her biri aslında ayrı bir uzmanlık isteyen bu alan­larda başarı sağlamasının nedeni bence, kendisini sü­rekli gelişmeye, değişmeye, öğrenmeye ve çalışmaya adamasıdır, ki bu az bulunan bir niteliktir. Bu nedenle ifade etmek isterim ki, kendisi yöneticilik hayatımda çalıştığım en iyi profesyonellerden biri oldu.

Kendisiyle her zaman rahat çalıştım. Misal, yeni ge­lişen bir iş üstüne yaptığım görüşmeler en çok ken­disiyle kısa ve net olmuştur. Metin Bey dinler, ikna olmuşsa uygulardı. Eğer uygun bulmamışsa tartışırdı. Bu tartışmayı sorgulayarak ve soru sorarak yapardı. Sorular, bizi doğru cevaplara taşırdı ki bunun çok fay­dasını gördüm.

Ülker’de yeni mezunlardan başlayarak birden fazla kuşaktan profesyonel aynı anda çalışır. Farklı jenerasyonların aynı çatı altında bulunmalarının oluşturduğu sinerji bizim için çok kıymetlidir. Metin Bey Ağabe­yi bu noktada da anmak isterim çünkü jenerasyonlar üstü olagelmiştir. Metin Bey hem kendi yaşıtları ile geçmişi hem de kendisinden iki kuşak ötedeki genç­lerle bugünün teknolojileri ya da günlük hayatı üstüne sohbet edebilir.

Bir yanıyla Ülker’in akil adamıdır, öte yanıyla da Ül­ker’in dinamik gencidir. Bu yüzden kendisiyle çalışır­ken pek çok inovasyona birlikte imza attık. Geçmişe saplanmadan geleceğe inanan yaşı olmayan profesyo­nellerdendir, abimiz.

ABD’li bir CEO ile delegasyon konularında çalışma­larımız olmuştu. Türk şirketlerinde, biraz da kültürel etkenlerle olsa gerek delege etmek konusu epeyce so­runludur. Delege etmek konusunda imtina eden yöne­ticiler de hem mevcut iş yükü altında ezilirler hem de kendilerinden sonra gelecek olanların öğrenmesine mani olurlar.

Söz konusu ABD’li CEO Ülker’de delegasyon öl­çümü yapmak amacıyla çeşitli mülakatlar yaptı. So­nuçta delegasyona en uygun kişinin Metin Yurdagül olduğunu söyledi. Ki ben de bunu bizzat tecrübe et­tim. Metin Yurdagül bir murakıp pozisyonundan CEO yetiştirmeyi başardı. Kendini geliştirirken, arkasından gelenleri yetiştirmeyi asla ihmal etmedi. Bu tavrı da içimizden yönetici çıkartabilmemizi sağladı.

Not: Açık kaynak niteliğindeki bu yazı yazar zikredilerek iktibas edilebilir. Telif gerektirmez.

Yağcılıkta 52 yıl / Metin Yurdagül

İste Gelsin link: https://www.istegelsin.com/product/ATB1319-AD

D&R link: https://www.dr.com.tr/Kitap/Yagcilikta-52-Yil-Bir-Profesyonelin-Basarilarla-Dolu-Mutlu-Hayatinin-Sirlari/Edebiyat/Biyografi-Oto-Biyografi/urunno=0001817404001?gclid=EAIaIQobChMI7N2epJrM6gIVWYfVCh2xNgoPEAQYASABEgKRyPD_BwE

YORUM YAZIN