Paylaştıklarım

Tarihi Vesikalar Olarak Fotoğraflar

LinkedIn

Bugün 23 Nisan meclisimizin açılış günü ve çocuk bayramıdır. Kutlu olsun.

TBMM Kürsüsünün Arkasındaki Duvarda Geçmişte Yer Alan Levhaların Değişimi Bize Ne Anlatıyor.

Günümüzde Türkiye Millet Meclisi’nin (TBMM) başkanlık makamının ve kürsüsünün arkasındaki duvarda yazılı olan “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndan bu yana tüm anayasalarımızda yer almış olup, 1980 Anayasası’nın 6. maddesinin başlangıcını teşkil etmektedir.

TBMM ilk açıldığı gün Meclis’in kürsü arkasındaki duvarına Kur’an-ı Kerim’in 42. suresi olan Şûrâ suresinin 38. ayetinde geçen ve “İşlerini istişare ile yürütürler” anlamına gelen “Ve emruhum şûrâ beynehüm” kelâmı işlenmiş bir siyah tablo asılıydı.


30 Kasım 1925 tarihinde ise TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara siyah zemin üzerine Hattat Mehmed Hulusi Yazgan tarafından kaleme alınan “Hakimiyet Milletindir” sözünün yazılı olduğu levha asılmıştır.


Meclis duvarına asılan Osmanlıca “Hakimiyet Milletindir” yazılı bahse konu levha 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Yeni Türk harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un kabulüyle birlikte gerçekleştirilen Harf İnkılâbı neticesinde değiştirilerek yerine “Egemenlik Ulusundur” yazılı yeni bir levha asılmıştır. 


Kaynak:
TBMM Kürsüsünün Arkasındaki Duvarda Geçmişte Yer Alan Levhalar – Malumatfuruş

YORUM YAZIN