Ar-Ge

ASIM ÜLKER UNLU MAMÜLLER AR&GE MERKEZİ 2019 YILI FAALİYETLERİ

LinkedIn

Biz de bugün Ülker bünyesinde amcamızın adına kurduğumuz Ar-Ge Merkezinde adını yaşatıyoruz.

Kurucumuz ve rahmetli amcamız Asım Ülker beyefendinin bu vefat yıldönümünde ismini bir hayra vesile olarak anmak üzere ÜLKER şirketi bünyesinde kurduğumuz AR&GE Merkezinin faaliyetlerinden sizlere bahsetmek istedim.

Allah rahmet eylesin.

murat ülker

ASIM ÜLKER

 UNLU MAMÜLLER AR&GE MERKEZİ

2019 YILI FAALİYET RAPORU

Özge ERDOHAN phD

Asım Ülker Unlu Mamüller AR&GE Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gereklerini yerine getirerek 21/02/2017 tarihinde AR&GE Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Asım Ülker Unlu Mamüller AR&GE Merkezi’nde yapılan çalışmalarda yeni ürün geliştirme, mevcut ürün iyileştirme, maliyet azaltma, kalite geliştirme, alternatif hammadde onayı ve teknik/teknolojik destek gibi konularda müşteri odaklı olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Ar-Ge stratejimizin oluşturulmasında; “Her Lokmada Tüm Dünyaya Mutluluk Vaad Ediyoruz”, “Mutlu Bir An” ve “Mutluluk Her Yerde” şirket sloganlarımız da önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamda verimlilik ve marka yatırımları başlıklarında olmak üzere stratejilerimiz belirlenmektedir. Belirlenen stratejiler doğrultusunda, sektör ve tüketici ihtiyaçlarını karşılamak üzere inovatif projeler önceliklendirilmektedir.

AR&GE Merkezi’mizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait 2019 Yılı Faaliyet Raporu aşağıda özetlenmektedir.

•     Bilimsel temelli ve inovasyon odaklı projelerden geliştirme sorumluluğuna sahip olarak Araştırma ve Teknoloji Transferi (ATT) Departmanı’mız AR&GE Merkezi faaliyetlerine dahil olmuştur. AR&GE merkezinin işleyişi ve yönetimi ATT Departmanı’nın sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

•     Değer zinciri boyunca katma değer sağlayacak yeni ürün üretimine yönelik proje kurguları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, 13 AR&GE Merkezi projesinden 8 adedinde ticari ürüne dönüşüm sağlanmıştır. Hali hazırda devam eden projelerin de ticari ürün çıktılarının sağlanarak tamamlanması planlanmaktadır. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı %29 olarak hesaplanmıştır.

•     Proje niteliklerini arttırmak ve işbirliklerini kuvvetlendirmek üzere kamu destekli projelerle ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 3170938 nolu “ … Kraker ve Bisküvi Geliştirme Projesi” adlı TÜBİTAK TEYDEB 1501 (Sanayi Ar-Ge Projeleri) projesi 2019 yılı kapsamında da iş-zaman planı doğrultusunda devam etmiş ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ayrıca, 3190660 nolu “ … İçerikli Bisküvi ve Kraker Geliştirme Projesi” adlı proje ile TÜBİTAK – TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuru yapılmıştır. Proje henüz değerlendirme aşamasındadır.

•     Çeşitli üniversite ve araştırma enstitülerinden 19 farklı araştırmacı ve 40 farklı ulusal/uluslararası sanayi kuruluşundan temsilciler ile görüşmeler yapılarak ortak projeler geliştirilmiş, işbirlikleri başlatılmıştır.

•     Faaliyet Dönemi sonu itibariyle Ar&GE Merkezi’nde 36 personel çalışmakta olup, personellerin 1 tanesi doktora, 5 tanesi ise yüksek lisans derecesine sahiptir. 1 kişi yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup, 19 kişi lisans mezunudur.

•     Ar-Ge Merkezi araştırmacı personelinin sürekli gelişim ve eğitimini sağlamak ve böylece yeni

uzmanlık ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümlerinden

öğretim üyeleri davet edilerek, personelimiz için eğitimler düzenlenmiştir. Bununla birlikte şirket içinde mevcut personeller, uzmanlık alanları dahilinde spesifik konularda eğitimler vermişlerdir. Şirket içi eğitimlerin yanı sıra, çalışanların şirket dışı kurumlardan eğitim almasına yönelik girişimlerde de bulunulmuştur. AR&GE merkezi yönetiminin konuya verdiği önem doğrultusunda AR&GE merkezi çalışanları 2019 yılında toplam 29 farklı eğitime katılmıştır.

•     AR&GE merkezi personelimiz güncel gelişmeleri daha yakından takip edebilmek üzere 32 adet

yurt içi, 4 adet yurtdışı fuar ve kongreye katılım sağlamıştır.

•     AR&GE ekibimizin teknik yetkinliklerinin gelişimi için ihtiyaç duyulan konularda bilgilerin toplanması ve paylaşımı için dijital ortamda AR&GE e-kütüphane platformu oluşturulmuştur. Tüm AR&GE personelinin erişim sağladığı platformda akademik makaleler, kitaplar, fuar, seminer, kongre, panel, eğitim notları ve sunumları yer almaktadır.

•     AR&GE merkezi çalışanları lisansüstü eğitim konusunda teşvik edilerek, yüksek lisans tez çalışmalarına AR&GE merkezi desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde yürütülen “Arpa unu ile bisküvi üretimi” konulu yüksek lisans tezinin çalışmalarına destek verilmiştir ve bu doğrultuda yayın hazırlığı yapılmaktadır.

•     Şirketimiz tarafından oluşturulan “Anlık Ödüllendirme” ve “Akıl Küpü” ödüllendirme sistemleri doğrultusunda 16 AR&GE Merkezi personeline yürüttükleri projeler kapsamında gösterdikleri çalışmalara bağlı olarak çeyrek altın ve/veya yarım altın ödülleri verilmiştir.

•     Üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Bölümleri başta olmak üzere son sınıf öğrencilerine staj imkânları sunulmuştur. Meslek Liselerinden ise 8 adet öğrenciye uzun dönemli staj imkânı sağlanmıştır.

Faaliyet Dönemi sonu itibariyle AR&GE Merkezi’nde 51 farklı cihaz ve ekipman bulunmaktadır.

Not: Açık kaynak niteliğindeki bu yazı yazar zikredilerek iktibas edilebilir. Telif gerektirmez.

YORUM YAZIN