Tag

değişim

Browsing
Teknoloji

Dijitalizasyon için öncelikle işletmede tüm faaliyetlerin “dijitize” edilerek (yani sayılaştırılarak) güvenle saklanması, tekrarlanabilmesi, bilgisayarda analiz edilmesi ve teknoloji yardımıyla çıkarımlar yapılarak, algoritmalar oluşturarak karar verir hale gelinmesi ve tüm bu verinin karar-destek hizmetlerinde kullanılması gerekir. Ancak bunlar yapılarsa bana göre bir firma dönüşerek hızlı inovasyonlarla pazarda ezber bozup (disruption) pazar payını hızlıca artırabilecek hale gelebilir.