Yazılarım

Tele-Çalışma

LinkedIn

Tele-Çalışma;

Her işte bir hayır vardır deriz ya, şimdi bu mecburi düzen belki de geleceğin vazgeçilmezi olacak. İnsan Kaynakları yöneticileri yeni seyrekleştirilmiş ofis yerleşimine geçerken mecburen bir kısım işlerin uzaktan (evden) görülmesini kabullenecekler. Ama sanki ofis yaşamını terketmek, alışkanlıklarımızdan vazgeçmek hepimize çok zor gelecek. Diğer yandan ise uzaktan (evden) çalışmada disiplin sağlamak, motive etmek kendini ve nihayet başarı kriterlerini (apg) gerçekleştirmek benim gibi bir işkolik için bile kolay değil!

Halbuki ben bu işi sevdim, hatta alıştım uzaktan (evden) çalışmaya…

Bir kehanet gibiydi sanki, şanslıydım. C-19 öncesi iki ana işimizin ve Yıldız Holding’in başına güvendiğim üstün yetenekli arkadaşlarım CEO olmuşlardı. Ben de görevimi otuz yıldan beri beraber çalıştığım sevgili yeğenim Ali Ülker beye devredince aktivist bir ana hissedar ve pladis, Godiva’da inovasyon vb uzmanlık alanımda danışman ama hakiki manada yönetim kurulu başkanı olarak uzaktan çalışmaya karar verdim.

Amacım hiç ofise uğramamak değil, hatta sadece cuma ve pazartesilerini uzaktan çalışarak gizlice hafta sonu tatillerini uzatmak hiç değil, ama mesela ofiste yaptığım toplantılar için uzaktan yakından yetişmeye çalışan, çaresiz gecikmelerde vakit kaybeden benimle işi olan üst düzey yönetici ve misafirlerime seçme hakkı vererek, stresi azaltmak, kısacası memnuniyet sağlamak.

Zira yerinde çalışma diye adlandırabileceğimiz piyasa ve tesis ziyaretleri, ekip toplantıları haricinde zaten yaptığım ofiste iş gözden geçirme (qbr) ve yönetim kurulu toplantıları ve görüşmelerden ibaretti.

Geçen bir iş sonuçları gözden geçirme toplantısı sonrası CEO arkadaşımla pandemi sonrası yine bu toplantılara Tele-Çalışma olarak devam etmeyi kararlaştırdık. Zira hem fokus, hem zaman verimliliği daha yüksek oluyor. Sadece ben hala fiziki toplantılara uzaktan bağlanmaya alışamadım.

Yani demem o ki, yeni nesiller için daimi Tele-Çalışma normal olacak, çünkü robotik yazılımlar (bot), yapay zeka (AI) kullanımı sayesinde ortadan kalkan meslekler buna imkan verecek.

Halbuki şu andaki tüm eğitim sistemleri istisnalar haricinde (mesela Finlandiya) katı ofis hayatı için bürokrat ve teknokrat yetiştirmek için kurgulanmış sanki…

Ekte daha öncede paylaştığım yazımın sonuç(*) kısmında belirttiklerim mühim ve takip edip gerçekleştirilmesini umduğum konular, ama esas kalıcı değişiklik yeni iş hayatının gereksinimlerine uygun uzaktan çalışma hayatı için yetiştirilen yeni gençlik işbaşı yaptığında gerçekleşecek.

Yeni iş hayatında kendini motive eden, disiplin sahibi, iş ve özel hayat dengesini 24 saate ve tüm yıla yayabilen, sadece iş gündemini değil yaşam ajandasında denge kurabilen, iş ve eğlenceyi fiziksel ortamlarla sınırlandırmayan Gençlik.

Bana ilham veren iş arkadaşım Carlos Canals, burada anıyor ve teşekkür ediyorum.

 (*) SONUÇ

 Sonuç olarak Tele-Çalışma projelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi açısından önerilerim şunlardır:

1.Tele-çalışma yönteminden verim alınabilmesi için öncelikle şirket desteğiyle evlerde ofis kurulmalı ve malzeme, teknik donanım desteği sağlanmalıdır.

2. Mutlaka tele-çalışan personelin en az 1 gün ofis çalışması olmalı; bu çalışma günü sabitlenmeli ve bu gün doğrultusunda merkez ofis yemekhane, servis gibi hizmetlerin uyarlanması yapılmalıdır. Tele-çalışan personel esnek çalışma saatlerinden yararlanmamalıdır. İmza ve şirket temsil yetkilisi olan çalışanların düzenli olarak ofiste bulunması da sağlanmalıdır.

3. Öncelik tele-çalışma personelinin iş yapış süreçleri, bütünü görmesini sağlayan teknoloji ve yazılım destekleri verilmeli, bu yazılımlar son derece basit olmalı, teknolojik sorunlar ve karmaşıklıklar engel oluşturmamalıdır. Şu anda Teams uygulamasının Yıldız Holding’in genelinde yaygın olarak kullanıldığı unutulmamaldır.

4.Tele-çalışan personel için günlük, haftalık, aylık performans yönetimi uygulaması uyarlanmalı, bu uygulama üzerinden APG’ler verilmelidir. Kullanılacak uygulamalarda güvenlik ve kolaylık özellikleri en önemli konular olmalıdır.

5. Tele- çalışana işin bütününü gösterme, iletişim ve işbirliği sağlaması, hızlı çalışma yapabilmesini sağlayan destek uygulamalar tele-çalışanın iş yaşamında memnuniyetini arttıran unsurlardır. Eş zamanlı olarak bu projeler devreye alınmalıdır. Global yetenek havuzu oluşturularak işe alım konusuna ve bazı danışmanlık ihtiyaçlarına destek sağlanabilir.

6.Diğer önemli konu tele-çalışanın eğitimi, motivasyonu ve ruhsal durumunun korunması ve düzenli olarak takibidir. Bu uygulamalar da bir an önce hayata geçirilmelidir. Yıldız Holding’de şu anda çalışanlara AI (yapay zeka) yardımıyla her gün “nasılsınız” diyen bir uygulama vardır. Bu uygulama yine AI yardımı ile yaygınlaştırılacaktır.

7. Tüm sistemler, süreçler, uygulamalar geliştirilirken uygun olan yerlerde yapay zeka analizlerinden, bot’lardan (robotik süreçler) yararlanmak öncelikli ilke olmalıdır.

8. Tele-çalışma’nın kalıcı bir şekilde iş yapış biçimimizin parçası olması, tüm projeler hayata geçirilirken ve sonrasında ortaya konan liderlik kalitesine bağlıdır. Liderler görülür olmalı, net olmalı, iyi iletişim kurmalı, evden çalışanın şirketle bağının kopmaması için karşılaşılan engelleri İK departmanıyla birlikte ortadan kaldırmalıdır

 

1 Yorum

YORUM YAZIN